Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej realizowane są w miejscu i czasie ustalonym z klientem przez wykwalifikowaną kadrę z wymaganym wykształceniem medycznym i pedagogicznym. Szkolenia realizowane są w formie wykładu z użyciem technik multimedialnych oraz w formie zajęć praktycznych. Uczestnicy szkoleń zdobywają wiedzę i umiejętności ratowania poszkodowanych na poziomie I pomocy przedlekarskiej. Zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się sprzętem do ratowania życia (worek samorozprężalny , AED, zestaw opatrunkowy, szyny Kramera, zestaw do tlenoterapii, rurki ustno-gardlane).

Każdego klienta traktujemy w sposób indywidualny poprzez dostosowanie zakres omawianej tematyki z uwzględnieniem zagrożeń występujących w jego firmie.

Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zainteresowane tą formą szkolenia osoby, firmy i instytucje prosimy o kontakt.